Onze school > Dagindeling
08u25 eerste belsignaal
08u30 – 09u20 1ste lesuur
09u20 – 10u10 2de lesuur
10u10 – 11u00 3de lesuur
   
11u00 – 11u20 speeltijd
   
11u20 – 12u10 4de lesuur
12u10 – 13u00 5de lesuur
   
13u00 – 14u00 middagpauze
   
14u00 – 14u50 6de lesuur
14u50 – 15u40 7de lesuur
15u40 – 17u00 Huiswerkklassen